Företaget OÜ Klaas startades i Pärnu, Estland i 1995. I början jobbade vi med att producera sågade trävaror av ek, asp och björk.
De senaste fem åren har vi jobbat med att såga, avbarka och torka timmer. Vi använder mest tall som vi gör trädgårdsmöbler och picknickbord av.
Vi gör även olika produkter av ek, ask och lärkträd på beställning.
Erbjuder även 3m trä-rester till eldning, samt sågspån och täckbark (tallbark) för trädgådsbruk.